PARTIOON!

Partioon? Partioon!

Voit ilmoittaa itsesi tai lapsesi Susiveikkoihin Kuksa-jäsenrekisterissä.

Pääsääntöisesti perustamme uusia sudenpentulaumoja syksyllä ja/tai keväällä. Lisäksi täydennämme olemassaolevia ryhmiä pitkin vuotta mahdollisuuksien mukaan. Myös aikuiset ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan toimintaan! Ryhmät kokoontuvat viikottain joko Vetelintie 5:ssä sijaitsevalla vartiokololla tai Kanneltie 4:ssä sudenpentukololla.

Klikkaa kuvaa niin näet sen suurempana.

Aikuisena partioon

Partion voi aloittaa myös aikuisena. Oli sinulla aiempaa partiotaustaa tai ei, niin selvitämme yhdessä millaista toimintaa meillä on tarjota ja millaiset tehtävät (=pestit) voisivat olla sinulle sopivia.

Esimerkkejä tehtävistä, joita voit tehdä ilman aiempaa partiokokemusta:

  • Sudenpentujen ryhmänjohtaja (=akela) yhdessä kokeneemman akelan kanssa
  • Lippukuntaretken muonittaminen
  • Retkien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • Kämpän ja kaluston kunnostusprojektit
  • Nettisivujen ylläpito

Partiossa on kattava koulutusjärjestelmä ja tarjoammekin sinulle asianmukaisen koulutuksen tehtävään kuin tehtävään. Kun aloitat partion, huomaat hyvin pian puhuvasi sujuvaa partiojargonia ja ymmärrät, mitä tarkoittaa partio-ohjelma, majakka tai vaeltajien Suomi-projekti. Sinun ei ole pakko aloittaa samantien syvästä päästä vaan voit myös tulla tutustumaan meihin esimerkiksi osallistumalla aikuisvartio Mustien Susien kokouksiin.

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä meidän aikuisluotsiin Irina Kallioon (etunimi.sukunimi@susiveikot.net)

Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea. Lisää partiosta löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Mitä maksaa?

Partio on edullinen harrastus. Vuosittainen jäsenmaksumme on kaudella 2018-2019 I-jäseniltä 119€ ja II-jäseniltä 101€. I-jäseniä ovat perheen 1. partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Jäsenmaksu sisältää viikottaiset kokoukset ja tavalliset tapahtumat (esim. viikonloppuretket), mutta ei esimerkiksi leirejä tai vaelluksia eli vähintään 3 yön tapahtumia. Maksu sisältää myös jäsenen 1. partiohuivin, partiomerkkejä ja -kirjallisuutta sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksut. Jäsenmaksu maksetaan marraskuussa, eikä sitä palauteta, vaikka partion lopettaisi kesken kauden.

Jäsenmaksusta on mahdollista hakea vapautusta partiopiiriltä (lisätietoja). Helsingin kaupunki voi myöntää täydentävää toimeentulotukea, joka on tarkoitettu jo toimeentulotuen piirissä oleville perheille. Harrastusmaksut kuuluvat yleensä täydentävän tuen piiriin, joten toivomme, että tätä mahdollisuutta hyödynnetään ennen vapautusta (lisätietoja).

Tapahtumiin on hyvä hankkia jonkin verran varusteita (esim. makuupussi, -alusta ja säänmukaiset ulkoiluvaatteet). Käytettyjä varusteita voi saada edullisesti esim. Facebookin Partiokirpputori -ryhmästä ja partion jäsenkortilla saa 10% alennuksen Scandinavian Outdoor Storesta.

Lauma, joukkue ja vartio

Nuorimmat partiolaiset kuuluvat sudenpentulaumaan ja vanhemmat seikkailijajoukkueeseen tai tarpojavartioon. Ryhmät ovat kooltaan muutamasta hengestä pariin kymmeneen. Partiossa on yhteensä viisi ikäkautta, joissa jokaisessa on huomioitu tarkasti lapsen ja nuoren henkinen sekä fyysinen kehitys, jotta toiminta säilyisi mielekkäänä ja kasvattavana aina aikuisuuteen asti. Ikäkaudet ovat seuraavat:

  • sudenpennut (n. 7-10 -vuotiaat)
  • seikkailijat (n. 10-12 -vuotiaat)
  • tarpojat (n. 12-15 -vuotiaat)
  • samoajat (n. 15-17 -vuotiaat)
  • vaeltajat (n. 18-22 -vuotiaat)

Partiopolku ei kuitenkaan lopu vielä 22-vuotiaanakaan. Partio-ohjelma on ehkä koluttu läpikotaisin, mutta aikuisen rooli partiossa on toimia mahdollistajana tietenkin omaa henkilökohtaista kehitystä unohtamatta.

Partioaate

Partiotoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa ikäkauden ihanteita
ja olla avuksi toisille.

Partioihanteet

– Kunnioittaa toista ihmistä
– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
– Olla luotettava
– Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
– Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
– Kehittää itseään ihmisenä
– Etsiä elämän totuutta

Partiolaisten tunnus

Ole valmis!

Lippukunta

Laumat, joukkueet ja vartiot kuuluvat lippukuntaan. Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnan koko vaihtelee noin 40:stä noin 200:aan partiolaiseen. Lippukunnat voivat olla joko tyttö-, poika- tai sekalippukuntia. Susiveikot on sekalippukunta.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa kahdeksan. Piirijako myötäilee maakuntajakoa – poikkeuksen tekee Finlands Svenska Scouter, joka on ruotsinkielisten lippukuntien muodostama valtakunnallinen partiopiiri.

Keskusjärjestö

Partiopiirit ovat Suomen Partiolaisten keskusjärjestön jäseniä. Suomessa on partiolaisia noin 70 000.

Maailmanjärjestöt

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä:
– Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
– Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement)

Näiden kahden maailmanjärjestön kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi. Partiolaisia on noin 40 miljoonaa 154 maassa.