Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain ja heitä johtaa omasta vartiosta valittu vartionjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa ja tukee vartionjohtajaa tehtävässään. Samoajat toimivat myös tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Susiveikoissa on kaudella 2017-2018 viisi samoajavartiota: Hirvikärpäset, DragonFlies, Pesukarhut, Oravat ja Lumikot.

Samoajaosaston ikäkausivastaavana toimii Oona Sievänen.

Comments are closed