Syyskokouksen kuulumiset

Syyskokous pidettiin eilen ja toimintakauden 2016-2017 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Kaikki kokouksessa vahvistetut dokumentit ja materiaalit löytyvät osoitteesta https://goo.gl/tNB9tY  Toimintakertomuksesta löytyy alkuperäinen versio ja syyskokouksessa korjattu versio, muut dokumentit ovat alkuperäisiä. Syyskokouksen päätökset sisältävät merkittäviä muutoksia toimintaan, joten jos et jaksa kahlata materiaaleja läpi, sisäistä ainakin seuraavat asiat:

A) Hyväksyttiin talouden pitkän aikavälin suunnitelma. Alla on copypaste dokumentin yhteenvedosta:

1. Kausimaksumalli:
Syksystä 2018 alkaen siirrytään kausimaksumalliin, joka on osa yhdistyksen jäsenmaksua ja siten pakollinen kaikille jäsenille. Täysi-ikäiset jäsenet voivat päättää hakevatko he palautusta kausimaksusta ja maksavat kunkin tapahtuman osallistumismaksut erikseen. Kausimaksu kattaa retket, kilpailut ja tapahtumat sekä täysi-ikäisillä myös leirit edellä kuvatusti.

2. Kolotilojen rahoittamiseen varautuminen:
Lippukunnan pankkitililtä siirretään syksyllä 2017 noin 12 000€ sekä myöhemmin saatavat jäsenmaksutulot edellä kuvattuihin sijoituskohteisiin odottamaan mahdollisia heikennyksiä kolotilojen rahoitukseen. Jäsenmaksun suuruus on tulevina vuosina lähtökohtaisesti 5€ (+kausimaksu), mutta jäsenmaksusta päätetään kuitenkin vuosittain aina erikseen. Hallituksella on perustellusta syystä mahdollisuus kotiuttaa kolotilojen rahoittamiseen tarkoitettuja sijoituksia perustoiminnan turvaamiseen tai perusteltuihin investointeihin.

B) Päätettiin tarvittavista sääntömuutoksista, jotta voimme siirtyä kausimaksumalliin. Päätettiin lisätä sääntöihin ikäkausiin perustuvat jäsenmaksuluokat, jolloin lippukunta voi halutessaan periä eri suuruista jäsenmaksua esimerkiksi täysi-ikäisiltä ja alaikäisiltä jäseniltä. Lisäksi kaikki maininnat tilintarkastajista muutettiin toiminnantarkastajiksi ja syyskokouksen tehtäviin lisättiin toiminnantarkastajien lausunnon esittely. Tarkat muutokset sääntöihin kannattaa käydä lukemassa syyskokouksen materiaaleista.

C) Kaudelle 2018-2019 kausimaksun suuruudeksi vahvistettiin 50€ ja jäsenmaksuksi 5€ = yhteensä 55€. Mikäli Patentti -ja rekisterihallitus hyväksyy uudet säännöt, kausimaksusta ja jäsenmaksusta päätetään jatkossa kevätkokouden yhteydessä. Tällöin siis jäsenmaksun ja kausimaksun suuruus tulee uudelleen käsiteltäväksi vielä 2018 kevätkokouksessa.