VUOSIKOKOUSKUTSU: Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistyksen sääntömääräyksen vuosikokouseen!

Aika: Sunnuntaina 20.3.2022 klo 16.00 alkaen
Paikka: Vartiokololla, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
11. Hallituksen puheenjohtajan vaali
12. Hallituksen muiden jäsenten vaali (4-8)
13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen