KOKOUSKUTSU: Syyskokous 7.11. klo 19

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Tervetuloa Partiolippukunta Susiveikot ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: Maanantaina 7.11.2022 klo 19:00 alkaen
Paikka: Vartiokolo, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
2. Järjestäytyminen

I. puheenjohtajan ja sihteerin valinta
II. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
III. kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Liite 1 Toiminnantarkastajien lausunto
6. Toimintakauden 2021-2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
Liite 2 Toimintakauden 2021-2022 tilinpäätös
7. Toimintakauden 2021-2022 toimintakertomuksen vahvistaminen
Liite 3 Toimintakauden 2021-2022 toimintakertomus
8. Vastuuvapauden myöntäminen toimintakauden 2021-2022 hallitukselle
9. Partiolippukunnan sääntöjen muuttaminen
Partiolippukunta Susiveikot ry säännöt
14§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta
on kokouskutsussa mainittu, ja jos muutosta kannattaa kaksi kolmasosaa
(⅔) annetuista äänistä.

Lippukunnan hallitus on tehnyt yhdistyksen kokoukselle
sääntömuutosesityksen, jonka hallitus hyväksyy kokouksessaan 7.11.2022.
Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan seuraavasti:
3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseniä ovat perhepartiolaiset, sudenpennut, seikkailijat,
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset.
Perhepartiolaiset lapset ovat toimintakauden aikana 4-6 vuotta, sudenpennut
7-9 vuotta, seikkailijat 10-12 vuotta, tarpojat 13-14 vuotta, samoajat 15-17
vuotta, vaeltajat 18-21 vuotta ja aikuiset vähintään 22 vuotta täyttäviä
luonnollisia henkilöitä.

10§ Lippukunnan kokoukset
Lippukunnan kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12§ Kevätkokous
Kevätkokouksen tehtävänä on…
– valita seuraavalle toimintakaudelle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö…

Liite 4            §3, §10 ja §12 Vanhojen ja uusien sääntöjen vertailu

Esittelijä       Hallituksen puheenjohtaja Irina Kallio
Päätösesitys Päätetään lippukunnan sääntömuutoksesta hallituksen
esityksen mukaisesti.

10. Perhepartiolaisten lasten liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen
toimintakaudelle 2022-2023

Lippukunnan hallitus on tehnyt yhdistyksen kokoukselle esityksen, jonka
hallitus hyväksyy kokouksessaan 7.11.2022.
Hallitus esittää, että perhepartiolaisilta lapsilta ei peritä lippukunnan
jäsenmaksua. Jäsenmaksu peritään perheyksikön aikuiselta jäseneltä ja
tämä maksu kattaa koko perheyksikön retki- ja tapahtumakulut.

Esittelijä       Hallituksen puheenjohtaja Irina Kallio
Päätösesitys Päätetään perhepartiolaisten lasten jäsenmaksusta hallituksen
esityksen mukaisesti.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Esityslistan liitteet julkaistaan osoitteessa https://bit.ly/3Th65rf ennen kokousta.

Kokouksessa on puheoikeus kaikilla lippukunnan jäsenillä sekä taustayhteisöjen valtuuttamilla edustajilla. Äänioikeus on vain läsnä olevilla viisitoista (15) vuotta täyttäneillä jäsenillä.