KOKOUSKUTSU: Ylimääräinen lippukuntakokous 5.2. klo 14

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN LIPPUKUNNAN KOKOUKSEEN

Tervetuloa Partiolippukunta Susiveikot ry:n ylimääräiseen kokoukseen!

Aika: Sunnuntaina 5.2.2023 klo 14:00 alkaen
Paikka: Vartiokolo, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
2. Järjestäytyminen

I. puheenjohtajan ja sihteerin valinta
II. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
III. kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Partiolippukunnan sääntöjen muuttaminen
Partiolippukunta Susiveikot ry säännöt
14§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta
on kokouskutsussa mainittu, ja jos muutosta kannattaa kaksi kolmasosaa
(⅔) annetuista äänistä.

Lippukunnan hallitus on tehnyt yhdistyksen kokoukselle
sääntömuutosesityksen, jonka hallitus hyväksyy kokouksessaan 5.2.2023.
Hallitus esittää, että sääntöjä muutetaan seuraavasti:

3§ Jäsenet
Lippukunnan jäseniä ovat perhepartiolaiset, sudenpennut, seikkailijat,
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Perhepartiolaiset lapset ovat
toimintakauden aikana enintään 6 vuotta, sudenpennut 7-9 vuotta, seikkailijat
10-12 vuotta, tarpojat 13-14 vuotta, samoajat 15-17 vuotta, vaeltajat 18-21
vuotta ja aikuiset vähintään 22 vuotta täyttäviä luonnollisia henkilöitä.
Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka
hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi
vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa lippukunnan jäsenyydestä henkilön, joka
laiminlyö liittymis- tai jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii lippukunnan
tarkoituksen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja toimintakauden jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous.

Liite 1           Vanhojen ja uusien sääntöjen vertailu

Esittelijä       Hallituksen puheenjohtaja Irina Kallio
Päätösesitys Päätetään lippukunnan sääntömuutoksesta hallituksen
esityksen mukaisesti.
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Esityslistan liitteet julkaistaan osoitteessa http://bitly.ws/yQ5b ennen kokousta.

Kokouksessa on puheoikeus kaikilla lippukunnan jäsenillä sekä taustayhteisöjen valtuuttamilla edustajilla. Äänioikeus on vain läsnä olevilla viisitoista (15) vuotta täyttäneillä jäsenillä.