VUOSIKOKOUSKUTSU: Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry 12.3.2023

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistyksen sääntömääräyksen vuosikokouseen!

Aika: Sunnuntaina 12.3.2023 klo 15.00 alkaen
Paikka: Vartiokololla, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään vuoden 2022 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
11. Hallituksen puheenjohtajan vaali
12. Hallituksen muiden jäsenten vaali (4-8)
13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
14. Muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen