RYHMÄT

Nuorimmat partiolaiset kuuluvat sudenpentulaumaan ja vanhemmat seikkailijajoukkueeseen tai tarpojavartioon. Ryhmät ovat kooltaan muutamasta hengestä pariin kymmeneen. Partiossa on yhteensä viisi ikäkautta, joissa jokaisessa on huomioitu tarkasti lapsen ja nuoren henkinen sekä fyysinen kehitys, jotta toiminta säilyisi mielekkäänä ja kasvattavana aina aikuisuuteen asti. Ikäkaudet ovat seuraavat: