Perhepartio

Susiveikoissa toimii perhepartioryhmä Pööpötit, lisätiedot Irina Kallio.

Mitä on perhepartio?

Perhepartio on perheen yhteinen tutustumismatka partiotoimintaan. Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perheet tutustuvat varsinaiseen partiotoimintaan leppoisasti omaan tahtiinsa. Partiotoimintaan tutustuminen tapahtuu osallistumalla lippukunnan retkille ja leireille sekä muihin tapahtumiin. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.

  • Perhe on osa lippukuntaa
  • Perhe toimii luonnossa
  • Perhe tekee yhdessä
  • Perhe tutustuu partion arvoihin

Kenelle?

Perhepartiotoimintaan ovat tervetulleita kaikki perheet, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartio-ohjelman aktiviteetit on suunniteltu 3-6 -vuotiaille lapsille. Nuoremmat lapset voivat osallistua toimintaan oman kehitystasonsa mukaisesti. Sudenpentu- ja seikkailijaikäiset sisarukset voivat niin ikään olla mukana perhepartion kokoontumisissa, mutta tarkoitus ei ole, että perhepartiossa tarjotaan heille oman ikäkauden ohjelmaa, vaan he osallistuvat yhteiseen tekemiseen perhepartioikäisten lasten ehdoilla. Sudenpennut voivat esimerkiksi opastaa perhettään retkikeittimen käytössä ja seikkailijat voivat auttaa nuotion sytyttämisessä.

Mitä?

Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta. Tekemällä vuoden aikana vähintään yhden aktiviteetin kustakin kokonaisuudesta, perhepartioryhmä varmistaa, että toiminta on monipuolista. Aktiviteettikokonaisuudet ovat seuraavat:

Arjen taidot: Arjen taidot pitävät sisällään koko perheen yhteisiä arkisiin asioihin liittyviä taitoja, kuten ensiapua ja turvallisuutta.

Retkeilytaidot: Retkeilytaidoissa perhe harjoittelee esimerkiksi nuotion sytyttämistä, retkikeittimen käyttöä ja majoitteen pystyttämistä.

Kädentaidot: Kädentaidot haastaa nimensä mukaisesti perheet kokeilemaan erilaisia kädentaitotekniikoita nikkaroinnista askarteluun ja huovutuksesta kankaanpainantaan.

Ulkoilutaidot: Ulkoilutaitojen tavoitteena on kannustaa perheitä erilaisten retkien toteuttamiseen ja haastaa perheitä liikkumaan erilaisissa maastoissa. Linturetki ja pulkkamäki kuuluvat tähän aktiviteettikokonaisuuteen. Erilaisissa maastoissa kulkeminen kehittää lasten motoriikkaa.

Luontotaidot: Luontotaidoissa perhe opettelee luonnossa liikkumiseen liittyviä taitoja, kuten eläinten jälkien tunnistusta, majan rakentamista tai hyönteisten tutkimista luupilla.

Lippukunnan toimintaan tutustuminen: Kuukausittaisten kokoontumisten lisäksi perhepartioryhmä osallistuu haluamiinsa lippukunnan tapahtumiin. Perhepartioon kuuluvien rooli kussakin tapahtumassa kannattaa sopia etukäteen tapahtuman järjestäjän kanssa. 

Näiden lisäksi perhepartioryhmä voi tehdä myös omia päivä- ja yöretkiä. Oman ryhmän retket on hyvä pitää niin sanottuina matalan kynnyksen retkinä. Perheet voivat osallistua niihin omien voimavarojensa mukaan. Toinen perhe voi pärjätä helposti yön yli retkillä ja osalle päiväretkikin voi jo olla haastava. Johtajan tehtävänä on kannustaa perheitä löytämään oma tapansa osallistua.

Perhepartiotoimintaan ei liity mitään pakollisia aktiviteetteja, vaan ryhmä valitsee itselleen parhaat ideat. Perhepartio-ohjelmaan on kuitenki koottu suunnittelun tueksi kuhunkin aktiviteettikokonaisuuteen joukko erilaisia aktiviteetti-ideoita tukemaan toiminnan monipuolisuutta ja partiomaisuutta. Jokaisen aktiviteetin yhteydessä on myös annettu erilaisia ideoita toteuttaa aktiviteetti.

Lisätietoja,
Irina Kallio
perhepartioryhmän johtaja
irina.kallio(at)susiveikot.net

Partio-ohjelma: Perhepartio